Labogids

Salicylaten (maagvocht)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Afnamemateriaal: maagvocht
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 6,20 €
Uitvoerfrequentie: dagelijks (ma t.e.m. vrij), indien dringend 24h/24h
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TMSAL/Salicylaten (maagvocht)/NSAID
Aanvraagcodes: TMSAL,6581
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 10:37:22
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys