Labogids

Anti - Factor Xa (LMWH)

Eenheid: IU/mL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Afnamemateriaal: citraattube
Afnamecondities: Het is belangrijk de citraattube te vullen tot aan de merkstreep.
Opmerking: De anti-Xa bepaling (uitgedrukt in IU/mL) geldt enkel voor monitoring van gefractioneerd/niet-gefractioneerd heparine. Voor anti-Xa bepaling bij DOAC's (uitgedrukt in ng/mL of µf/mL) is een andere calibratiecurve vereist. Anti-Xa bepaling voor DOAC's wordt verstuurd naar het laboratorium UZ Gent.
RIZIV-code: 553324 / 553313
B-waarde of prijs: B1000
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 8 d
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: FA10A/Anti - Factor Xa (LMWH)/heparine/anti-XA/LMWH
Aanvraagcodes: FA10A
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 IU/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 19/11/2020 14:27:26
Laatste wijziging referentiewaarden: 30/12/2005 10:31:58
Algemene gegevens gevalideerd door Paul Meuleman
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys