Labogids

Collageen/epinefrine

Eenheid: sec
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Afnamemateriaal: citraatbuis (blauwe tube)
Afnamecondities: citraatbuis vullen tot aan de merkstreep
Opmerking: Deze analyse in onderdeel van de PFA (plaatjes functie analyse)
RIZIV-code: 554632 / 554643
B-waarde of prijs: B350
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 1 uur
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: PFACOLEP/Collageen/epinefrine
Aanvraagcodes: 1311,MINIRIN,MINIRIN,MINIRIN,MINIRIN,PFA
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 82 - 150 sec
Laatste wijziging basisgegevens: 9/02/2018 16:07:56
Laatste wijziging referentiewaarden: 18/05/2005 16:16:32
Algemene gegevens gevalideerd door Paul Meuleman
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys