Labogids

Glom.Filtr.Ratio (MDRD2)

Eenheid: ml/min./1,73m2
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Berekening
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Zoektermen: GFRbe/Glom.Filtr.Ratio (MDRD2)
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - > 60 ml/min./1,73m2
Laatste wijziging basisgegevens: 17/12/2020 12:03:11
Laatste wijziging referentiewaarden: 14/03/2011 10:40:53
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys