Labogids

Glucose-6-fosfaatdehydrogenase

Eenheid: U/gHb
Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: Methode van BEUTLER (Intern. Commitee for Standardization in Haematology)
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Niet centrifugeren. In koelkast te bewaren en verzenden op dag van afname. Niet invriezen.
RIZIV-code: 541973 / 541984
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: eens per 3 weken
Doorlooptijd: 22 d
Bijaanvraagperiode: 5 dagen
Zoektermen: EIGLUC6P/Glucose-6-fosfaatdehydrogenase/G6PD/hemolyse/intra-erythrocytaire glucose-6-fosfaatdehydrogenase/glycolyse/intraerytrocytaire enzymen/intra-erytrocytaire enzymen
Aanvraagcodes: 1761
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Valeurs obtenues sur 99 donneurs de sang et 4000 patients avec examen hématologique normal (Erasmusziekenhuis ULB)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 7 - 17 U/gHb
Laatste wijziging basisgegevens: 3/09/2018 14:36:51
Laatste wijziging referentiewaarden: 14/12/1999 12:24:31
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys