Labogids

Glucose-6-fosfaatisomerase

Eenheid: U/gHb
Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: Methode van BEUTLER (Intern. Commitee for Standardization in Haematology)
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Niet centrifugeren. In koelkast te bewaren en verzenden op dag van afname. Niet invriezen.
RIZIV-code: 541973 / 541984
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: eens per 3 weken
Doorlooptijd: 22 d
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: EIGLISO/Glucose-6-fosfaatisomerase/hemolyse/intra-erythrocytaire glucose-6-fosfaatisomerase/glycolyse/intraerytrocytaire enzymen/intra-erytrocytaire enzymen
Aanvraagcodes: 1761
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Nouvelle évaluation sur base de 1300 résultats chez des patients ayant un examen hématologique et un taux de réticulocytes normaux. (Erasmusziekenhuis ULB)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 58 - 110 U/gHb
Laatste wijziging basisgegevens: 22/08/2018 12:17:27
Laatste wijziging referentiewaarden: 09/11/2015 12:41:01
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys