Labogids

Beta-trace proteine

Eenheid: mg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: elektroforese van proteïnen met curve en berekening
Afnamemateriaal: punctievocht
RIZIV-code: 544132 / 544143
B-waarde of prijs: B400
Uitvoerfrequentie: dagelijks, eventueel de werkdag nadien indien niet dringend
Zoektermen: TAU/Beta-trace proteine
Aanvraagcodes: TAU,761200
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 1 mg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 14:54:27
Laatste wijziging referentiewaarden: 27/11/2015 15:13:14
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys