Labogids

Chromogranine A

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: Radioimmunoassay (RIA)
Afnamemateriaal: serum
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 25,00 €
Uitvoerfrequentie: 2 maal per week (maandag en donderdag)
Doorlooptijd: 10 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: CHROMOA/Chromogranine A/tumormerker
Aanvraagcodes: CHROMOA,3100,3100
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Leuven
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 85 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 30/01/2020 19:41:01
Laatste wijziging referentiewaarden: 13/09/2019 15:36:49
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys