Labogids

Gastrine

Eenheid: ng/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: chemiluminiscentie
Afnamemateriaal: serum
Afnamecondities: Afname bij nuchtere patiënt
Opmerking: serum afscheiden & bewaren bij <-15 °C tot verzending; ingevroren verzenden; hemolyse en lipemie vermijden; oxalaat heparine en EDTA geven onbetrouwbare resultaten
RIZIV-code: 434151 / 434162
B-waarde of prijs: B450
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week (maandag)
Doorlooptijd: 10 dagen
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: GAST/Gastrine
Aanvraagcodes: GAST,3800
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Immulite Gastrine
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 100 ng/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/02/2020 12:43:21
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/12/1999 15:43:48
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys