Labogids

Cadmium (urine)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: 547551 / 547562
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TUCAD/Cadmium (urine)
Aanvraagcodes: TUCAD,6650
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 1 µg/L
- VROUW - < 1 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 10:41:36
Laatste wijziging referentiewaarden: 10/12/1999 15:20:13
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys