Labogids

3-Hydroxyboterzuur

Eenheid: mmol/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: Enzymatic assay (pseudokinetic, 3-hydroxybutyrate dehydrogenase reaction)
Afnamemateriaal: serum
Afnamecondities: Afname bij nuchtere patiënt
Opmerking: Staal centrifugeren en gekoeld verzenden naar UZ Brussel
RIZIV-code: 542496 / 542500
B-waarde of prijs: B700
Uitvoerfrequentie: 8
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: OHBOTER/3-Hydroxyboterzuur/3-hydroxybutyraat
Aanvraagcodes: OHBOTER,BOHBOTER,3835
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Vassault A et al. In: Hommes FA. ed. Techniques in Diagnostic Human Biochemical Genetics: A laboratoriumratory Manual. New York, Wiley-Liss 1991: 285 - 308 2. Li P et al. Clin Chem 1980; 26: 1713-7
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 mmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 22/08/2018 12:04:14
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/07/2016 12:43:17
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys