Labogids

Lood (Bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: EDTA volbloed
Opmerking: 50-99µg/L: ongewenste effecten zijn mogelijk, vooral bij kinderen <6j en zwangeren; loodblootstelling verminderen en concentratie opvolgen. 100-199µg/L: loodblootstelling verminderen en concentratie opvolgen. >200 µg/L Onmiddelijk stop van loodblootstelling en medische evaluatie aangeraden; bij concentraties >500µg/L overweeg chelatietherapie als er symptomen van toxiciteit zijn.
RIZIV-code: 547234 / 547245
B-waarde of prijs: B700
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBLOO/Lood (Bloed)
Aanvraagcodes: TBLOO,6350
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW Interpretatie: zie opmerking > 50 µg/L
- MAN/VROUW - < 50 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 15:59:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 12/12/2014 21:19:49
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys