Labogids

Aminozuren (bloed)

Eenheid: µmol/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: Kation-uitwisselings chromatografie met post-kolom derivatisatie met Ninhydrine-reagens
Afnamemateriaal: Li-heparine
Afnamecondities: Afname bij nuchtere patiënt, bij kinderen die regelmatig gevoed worden, afname juist voor de maaltijd
Opmerking: Tevens bepaling van creatinine aanvragen. Klinische gegevens en geneesmiddelen toegediend tijdens de 3 voorafgaande dagen vermelden. Staal centrifugeren en plasma ingevroren naar labo UZ Brussel vervoeren.
RIZIV-code: 543034 / 543045
B-waarde of prijs: B2500
Uitvoerfrequentie: 3 x per week
Doorlooptijd: 7 d
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: AMINO/Aminozuren (bloed)
Aanvraagcodes: AMINO,3830
Laatste wijziging basisgegevens: 22/08/2018 14:32:20
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys