Labogids

Antidiuretisch Hormoon

Eenheid: ng/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: RIA
Afnamemateriaal: EDTA
Afnamecondities: Afname in een vooraf op ijs gekoelde EDTAbuis, afnamebuis op gemalen ijs bewaren. Contact met glaswerk vermijden.
Opmerking: Zo snel mogelijk centrifugeren in gekoelde centrifuge en plasma onmiddelijk invriezen. Wordt ingevroren getransporteerd naar UZ Brussel. Een afname voor bepaling van serumosmolariteit dient eveneens voorzien te worden.
RIZIV-code: 434114 / 434125
B-waarde of prijs: B800
Uitvoerfrequentie: 1x/maand
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: ADH/Antidiuretisch Hormoon/diabetes insipidus
Aanvraagcodes: ADH,3430
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter DiaSorin ADH RIA (36271 8/11)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW Osmolaliteit < 285 mosml/kg < 2 ng/L
- MAN/VROUW Osmolaliteit > 290 mosml/kg 2 - 12 ng/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:29:25
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/01/2014 12:23:38
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys