Labogids

Opsporen van pesticiden

Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: GC-MS-MS
Afnamemateriaal: maagvocht
Opmerking: Bewaring gedurende 7dagen bij 2-8°C of bij -20°C.
RIZIV-code: 547816 / 547820
B-waarde of prijs: B1400
Uitvoerfrequentie: eens per 2 weken
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: PESTMG/Opsporen van pesticiden
Aanvraagcodes: PESTMG,5801
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0
Laatste wijziging basisgegevens: 11/06/2014 10:17:04
Laatste wijziging referentiewaarden: 09/12/1999 08:27:52
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys