Labogids

Paraquat

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: HPLC
Afnamemateriaal: serum of urine
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: dagelijks (ma t.e.m. vrij); enkel als kleurtest in urine positief is; 24u/24u indien dringend
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: PARAQ/Paraquat/herbicide/vergiftiging/gramoxone/luxan paraquat/paraquat protex/priglone/chloridezout/onkruidbestrijdingsmiddel
Aanvraagcodes: PARAQ,6426
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 8:30:59
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys