Labogids

Thiocyanaat

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: dosage
Afnamemateriaal: serum, heparine
RIZIV-code: 547293 / 547304
B-waarde of prijs: B400
Uitvoerfrequentie: wekelijks; indien dringend 24h/24h
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TBTHI/Thiocyanaat/thiocyaanzuur
Aanvraagcodes: TBTHI,6270,0405
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - 1 - 12 µg/mL
- VROUW - 1 - 12 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 9:47:23
Laatste wijziging referentiewaarden: 08/12/1999 09:14:19
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys