Labogids

Zink (serum)

Eenheid: µg/dL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Atomaire Absorptie Spectrometrie
Afnamemateriaal: serum
RIZIV-code: 541575 / 541586
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: 1x per week
Doorlooptijd: 5 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBZIN/Zink (serum)/zwaar/metaal/zink
Aanvraagcodes: 6380,6380,UCI
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Tietz clinical guide to laboratory tests (4ed.)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 70,0 - 120,0 µg/dL
Laatste wijziging basisgegevens: 4/11/2019 15:22:03
Laatste wijziging referentiewaarden: 08/09/2014 13:44:42
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys