Labogids

Sulfhemoglobine (bloed)

Eenheid: %
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: RP500 bloedgasmeter
Afnamemateriaal: EDTA
RIZIV-code: 547256 / 547260
B-waarde of prijs: B600
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBSUH/Sulfhemoglobine (bloed)
Aanvraagcodes: TBSUH,6340
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 2,2 %
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 8:55:11
Laatste wijziging referentiewaarden: 29/03/1999 16:21:25
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys