Labogids

Nikkel (Urine)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: 547551 / 547562
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekeljks
Zoektermen: TUNIK/Nikkel (Urine)
Aanvraagcodes: TUNIK,6710
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - < 5 µg/L
- VROUW - < 5 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 26/07/2016 14:15:21
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/11/2014 11:09:10
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys