Labogids

Plasmodium ovale AB

Laboratorium: Instituut voor Tropische geneeskunde
Bepalingsmethode: immunifluorescentietest
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Bij vermoeden van een actieve infectie moet onderzoek van een dikke druppel gebeuren.
RIZIV-code: 551810 / 551821
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: 2 à 3 keer per week
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: PLOVAB/Plasmodium ovale AB/malaria tertiana/vliegveldmalaria
Aanvraagcodes: PLOVAB,4431
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 20
Laatste wijziging basisgegevens: 27/07/2016 9:55:39
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/03/2008 13:34:01
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys