Labogids

Alfa 1 antitrypsine

Eenheid: g/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus , Oudenaarde
Bepalingsmethode: immunonefelometrie
Afnamemateriaal: serum of EDTA/heparine
RIZIV-code: 541111 / 541122
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: iedere weekdag
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: AL1AN/Alfa 1 antitrypsine
Aanvraagcodes: AL1AN,2341
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter BN II Siemens
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,90 - 2,00 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/02/2020 11:51:28
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/11/2014 08:13:40
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys