Labogids

Tolueen (Bloed)

Eenheid: µg/100mL
Laboratorium: Clinique Univers. St. Luc
Bepalingsmethode: gaschromatografie - vlamionisatiedetectie
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Gebruik volbloed. In koelkast bewaren. Verzenden bij kamertemperatuur.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 19,83 €
Uitvoerfrequentie: eens per drie weken
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: TBTOL/Tolueen (Bloed)/methylbenzeen
Aanvraagcodes: TBTOL
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo CU St Luc
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 µg/100mL
Laatste wijziging basisgegevens: 29/07/2016 14:43:21
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/02/2003 10:07:48
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys