Labogids

Amoebiase (Entam.hist.Ab)

Laboratorium: Instituut voor Tropische geneeskunde
Bepalingsmethode: Immunofluorescentietest/ Agglutinatie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
RIZIV-code: 551810 / 551821
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: 2 à 3 keer per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: ENHIAB/Amoebiase (Entam.hist.Ab)/entamoeba histolytica
Aanvraagcodes: ENHIAB,4390
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 100
Laatste wijziging basisgegevens: 27/07/2016 8:55:43
Laatste wijziging referentiewaarden: 27/07/2016 08:54:37
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys