Labogids

Totale galzuren

Eenheid: µmol/L
Laboratorium: AML bvba
Bepalingsmethode: enzymatisch
Afnamemateriaal: serum, EDTA plasma, heparine (lithium)
Afnamecondities: Nuchtere bloedafname
Opmerking: Staal diepgevroren verzenden.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 12,50 €
Uitvoerfrequentie: eens per week op donderdag
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TOTGAL/Totale galzuren/galzouten/totale galzuren/
Aanvraagcodes: TOTGAL
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Ann.Biol.Clin. 40, 181-185 (1982)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 6 µmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/08/2019 18:38:28
Laatste wijziging referentiewaarden: 01/08/2019 18:38:22
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys