Labogids

Carbamazepine (Tegretol)

Eenheid: mg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Roche/Hitachi Cobas C systems (kinetische interactie van micropartikels in oplossing)
Afnamemateriaal: serum of EDTA, Li-heparine, Na-heparine
Afnamecondities: dal (net voor volgende inname)
RIZIV-code: 548096 / 548100
B-waarde of prijs: B350
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: CARBA/Carbamazepine (Tegretol)
Aanvraagcodes: CARBA,5960
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Roche V7, 2012-06
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 4,0 - 10,0 mg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:36:24
Laatste wijziging referentiewaarden: 09/08/2010 14:29:28
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys