Labogids

Bordetella (para)pert. PCR

Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: PCR
Afnamemateriaal: Nasopharynx aspiraat (preferentieel); W2 e-swab
Afnamecondities: E-swab aanbrengen ter hoogte van nasopharynx (preferentieel achterste wand) of respiratoir monster. Minimum staalhoeveelheid is 200 µL
Opmerking: Bordetella pertussis en parapertussis worden opgespoord d.m.v. een PCR resp. gericht naar de insertiesequentie 481 (IS481) en 1001 (IS1001). De PCR gericht naar deze insertiegenen is heel gevoelig, doch niet volledig specifiek;er is mogelijke kruisreactie met B. holmesii en B. bronchiseptica. Als confirmatie van IS481 en IS1001 positieve resultaten wordt enerzijds een B. holmesii specifieke PCR gericht naar RECA gen en anderzijds een PCR gericht naar IS1002, een insertiesequentie aanwezig in B. pertussis, B. parapertussis en in een beperkt aantal B. bronchiseptica isolaten, uitgevoerd. De gevoeligheid van deze beide PCR testen is minder. Daarom zullen we ons in sommige gevallen niet kunnen uitspreken over het juiste species van Bordetella dat aanwezig is in het monster. Tenslotte wanneer een niet reproduceerbare positive reactie wordt vastgesteld, rapporteert men ment onbepaald; dit kan wijzen op de aanwezigheid van een lage hoeveelheid Bordetella sp.; een contaminant of aspecifieke re
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 20,00 €
Uitvoerfrequentie: 5 maal per week
Doorlooptijd: 8 dagen
Zoektermen: BORPERPCR/Bordetella (para)pert. PCR/kinkhoest
Aanvraagcodes: 722600
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - Negatief
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 17:08:59
Laatste wijziging referentiewaarden: 03/09/2014 09:22:46
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys