Labogids

Theofylline 08:00

Eenheid: mg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Roche/Hitachi Cobas C systems (kinetische interactie van micropartikels in oplossing)
Afnamemateriaal: serum of EDTA, Li-heparine
Afnamecondities: dalspiegel
RIZIV-code: 548074 / 548085
B-waarde of prijs: B350
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: THEO08/Theofylline 08:00
Aanvraagcodes: THEO08,5920
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Roche 2012-01 V7
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 10,0 - 20,0 mg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:54:12
Laatste wijziging referentiewaarden: 29/03/1999 16:21:21
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys