Labogids

Cortisol Binding Globuline

Eenheid: µmol/L
Laboratorium: UZ Gent
Afnamemateriaal: Serum
RIZIV-code: 434696 / 434700
B-waarde of prijs: B400
Uitvoerfrequentie: 1 maal per 2 weken
Doorlooptijd: 10 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: CBG_UZG/Cortisol Binding Globuline/transcortine
Aanvraagcodes: CBG_UZG,CORV
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - 0,42 - 1,05 µmol/L
- VROUW - 0,76 - 2,96 µmol/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/02/2020 12:41:20
Laatste wijziging referentiewaarden: 19/04/2016 11:08:36
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys