Labogids

Disopyramide (Rythmodan)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: AZ- St Jan
Bepalingsmethode: HPLC - DAD
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine, EDTA
Afnamecondities: Serum separator tubes mogen niet gebruikt worden.
Opmerking: Gekoeld transporteren (2-8°C)
RIZIV-code: 548052 / 548063
B-waarde of prijs: B350
Uitvoerfrequentie: eens per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: DISOP/Disopyramide (Rythmodan)
Aanvraagcodes: DISOP,6025
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: TIAFT, 2011
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 2,0 - 7,0 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 2/08/2016 10:49:52
Laatste wijziging referentiewaarden: 14/01/2010 10:32:40
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys