Labogids

Erythropoietine

Eenheid: U/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: chemiluminiscentie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: serum afscheiden & bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending; verzenden op kamertemperatuur; hemolyse en lipemie vermijden
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 24,79 €
Uitvoerfrequentie: eens per week op dinsdag
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: ERPO/Erythropoietine/EPO, erythropoëtine
Aanvraagcodes: ERPO,1970
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Owen WE et al. Clin Chim Acta 2011; 412: 480-82; UZ Brussel
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 4,3 - 29,0 U/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:23:01
Laatste wijziging referentiewaarden: 12/07/2011 14:59:20
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys