Labogids

CMV (PCR) bloed

Eenheid: IU/mL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: PCR
Afnamemateriaal: EDTA plasma
Afnamecondities: minimum hoeveelheid van 800µl plasma
Opmerking: De detectielimiet van deze analyse is 34,5 IU/mL.
B-waarde of prijs: Analyse is enkel terugbetaald in het kader van een orgaantransplantatie. Indien niet terugbetaald wordt een kost van 55€ aangerekend.
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 4 dagen
Zoektermen: CMVPCRAG/CMV (PCR) op bloed/Cytomegalovirus/cytomegaal virus
Aanvraagcodes: 4950,CMVAG,CMVPCRAG
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - Negatief
Laatste wijziging basisgegevens: 20/05/2020 11:52:16
Laatste wijziging referentiewaarden: 05/12/2019 12:10:21
Algemene gegevens gevalideerd door Wim Achtergael
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys