Labogids

Tryptase

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZA
Bepalingsmethode: fluorescentie enzymatische immunoassay
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Bewaarcondities: < 24u: kamertemperatuur; < 1 week: 2-8°C; > 1 week: -20°C; verzendingscondities: < 1 week: kamertemperatuur; > 1 week: -20°C.
RIZIV-code: 542813 / 542824
B-waarde of prijs: B700
Uitvoerfrequentie: eens per 2 weken
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TRYPTA/Tryptase
Aanvraagcodes: TRYPTA
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 11 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:10:16
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/02/2018 14:31:52
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys