Labogids

Koper (urine)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: urinecollectie, urinestaal
RIZIV-code: 543314 / 543325
B-waarde of prijs: B300
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TUKOP2/Koper (urine)/cu/cuprum/
Aanvraagcodes: 6670,TUKOPTO
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 2 - 80 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/09/2017 12:16:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 28/02/2002 12:50:27
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys