Labogids

Fructose

Eenheid: mg/mL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Afnamemateriaal: sperma in steriel potje
Opmerking: onderzoek van een zaadmonster is enkel mogelijk wanneer het monster volgens welbepaalde voorschriften werd gecollecteerd en vervoerd: onthoudingsperiode voor de zaadlozing van 3 - 5 dagen; steriel potje gebruiken, verkrijgbaar in het laboratorium andrologie; zaad produceren door masturbatie; indien een fractie van het zaad tijdens de collecte verloren is gegaan dient dit gemeld te worden; na zaadlozing het potje op lichaamstemperatuur bewaren en zo vlug mogelijk op het laboratorium afgeven (binnen het uur); voor patiënten die te ver van het ziekenhuis wonen is een speciale ruimte in het laboratorium voorzien
RIZIV-code: 545016 / 545020
B-waarde of prijs: B200
Uitvoerfrequentie: 1 maal per 4 weken
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: SPFRU2/Fructose/fructose in sperma/ fructose in seminaal plasma
Aanvraagcodes: SPFRU2,6958
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Brussel
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
< 110 j. MAN/VROUW Referentiewaarden vanaf 080505 > 1,00 mg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 20/07/2016 11:58:00
Laatste wijziging referentiewaarden: 05/05/2008 14:16:13
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys