Labogids

IA2 Ab

Eenheid: U/mL
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: liquid phase radiobinding assay
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: - verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur; - verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren op <-15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel; -op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), glutamaatdecarboxylase (GADA), IA-2 (IA2A) en zink transporter 8 antilichamen (ZnT8A) bepaald worden
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 45,00 €
Uitvoerfrequentie: 4 maal per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: IA2AB2/IA2 Ab/insulinoma antigeen 2 antilichamen/ IA2 antibodies/ IA2 antilichamen/ diabetes mellitus type 1
Aanvraagcodes: IA2AB2,3267,IA2AB
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bepaald in het laboratorium (UZ Brussel); de cutoff waarde voor IA2A positiviteit komt overeen met het 99ste percentiel van de IA2A spiegels bij 783 gezonde niet verwante controlepersonen, na het verwijderen van outliers
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 1 U/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 20/07/2016 9:49:27
Laatste wijziging referentiewaarden: 03/07/2014 10:01:34
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys