Labogids

Glutamaatdecarboxylase Ab

Eenheid: U/mL
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: liquid phase radiobinding assay
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: - verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur; - verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren bij <-15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel; - op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), insuline (IAA), IA-2 antilichamen (IA2A) en zink transporter 8 (ZnT8A) bepaald worden; - prijs buiten RIZIV = patiënten > 40 jaar: 43,69 euro
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 45,00 €
Uitvoerfrequentie: 4 maal per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: GADAB2/Glutamaatdecarboxylase Ab/glutamaat de carboxylase antibodies/ glutamaatdecarboxylase antlichamen
Aanvraagcodes: GADAB2,3266
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bepaald in het laboratorium (UZ Brussel); de cutoff waarde voor GADA positiviteit komt overeen met het 99ste percentiel van de GADA spiegels bij 783 gezonde niet verwante controlepersonen, na het verwijderen van outliers
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 23 U/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 20/07/2016 8:53:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 03/07/2014 09:59:15
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys