Labogids

Anti-Bulleus Pemphigoïd 180

Eenheid: U/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: ELISA
Afnamemateriaal: serum
Afnamecondities: Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C
Opmerking: Bij verzending minder dan 24uur op kamertemperatuur, zoniet invriezen na centrifugatie.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 20,00 €
Uitvoerfrequentie: Binnen 14 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: ABP180/Anti-Bulleus Pemphigoïd 180
Aanvraagcodes: ABP180
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter MESACUP BP180 TEST (7695E)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 9 U/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 8:16:39
Laatste wijziging referentiewaarden: 12/10/2015 09:36:38
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys