Labogids

(1-3)-Beta-D-glucan

Eenheid: pg/mL
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: kinetische Fungitell-test
Afnamemateriaal: Serum
Opmerking: Min. 20 µL serum vereist. Verzending: gekoeld (2-8°C). Bij vertraging in transport het staal invriezen en ingevroren opsturen.Stuur het staal op SAMEN met het INGEVULDE gewone aanvraagformulier EN MET het speciale formulier file: [1]https://www.wiv-isp.be/epidemio/NRC/FORMS/Aanvraagformulier_Mycosis.pdf
B-waarde of prijs: Geen aanrekening
Uitvoerfrequentie: 1x/week
Doorlooptijd: 8 d
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: BDGLUCAN/(1-3)-Beta-D-glucan/Fungitell
Aanvraagcodes: BDGLUCAN
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Fungitell
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 31 pg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 22/08/2018 13:35:12
Laatste wijziging referentiewaarden: 18/02/2016 10:27:13
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys