Labogids

Strongyloides Ab

Laboratorium: Instituut voor Tropische geneeskunde
Bepalingsmethode: Een ELISA-test (IgG) waarvan de microtiterplaten zijn gesensibiliseerd met een extract van filariforme larven. De analyse heeft een gevoeligheid van ongeveer 90% en is een nuttige aanvulling van de parasitologie.
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Het serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Kruisreacties met andere nematoden zijn mogelijk.
RIZIV-code: 551810 / 551821
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: 2 à 3 keer per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: STRONGAB/Strongyloides Ab/strongyloïdiasis/ strongyloïdes stercoralis
Aanvraagcodes: STRONGAB,4380
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 1
Laatste wijziging basisgegevens: 27/07/2016 10:48:11
Laatste wijziging referentiewaarden: 23/06/2017 23:08:46
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys