Labogids

GHB

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: een specifieke chromatografische methode
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: 547875 / 547886
B-waarde of prijs: B1400
Uitvoerfrequentie: dagelijks op werkdagen
Doorlooptijd: 72 uur
Zoektermen: TUGHB/GHB
Aanvraagcodes: TUGHB
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 20 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 2/07/2020 10:35:24
Laatste wijziging referentiewaarden: 16/08/2001 11:45:11
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys