Labogids

Gamma-hydroxyboterzuur (GHB)

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: een specifieke chromatografisce methode
Afnamemateriaal: serum of heparine
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: Enkel op weekdagen
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBGHB/Gamma-hydroxyboterzuur (GHB)
Aanvraagcodes: TBGHB
Laatste wijziging basisgegevens: 17/09/2019 11:14:02
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys