Labogids

HbA1c (DCCT)

Eenheid: %
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: HPLC op toestel HA-8180V - ADAMSTM A1c
Afnamemateriaal: EDTA volbloed / NaF volbloed
RIZIV-code: 540750 / 540761
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: dagelijks behalve zon - en feestdagen
Doorlooptijd: 3 uur
Bijaanvraagperiode: 5 dagen
Zoektermen: HBA1C/HbA1c (DCCT)/Hemoglobine A1C/diabetes
Aanvraagcodes: 2070,2070br,GRKOM,HBA1C,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,GENERALI,2070br_easzi
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 5,8 %
Laatste wijziging basisgegevens: 7/01/2021 14:58:43
Laatste wijziging referentiewaarden: 18/05/2014 10:18:23
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys