Labogids

Complement C3d

Eenheid: %
Laboratorium: UZ Leuven
Bepalingsmethode: Nefelometrie
Afnamemateriaal: EDTA
Opmerking: Staal meteen goed gekoeld centrifugeren en plasma invriezen. Verzending: diepgevroren verzonden naar labo UZ Leuven. Correcte interpretatie vraagt simultane bepaling van C3.
RIZIV-code: 541170 / 541181
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: eens per week op maandag
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: COC3d/Complement C3d/C3d na correctie voor C3 patiënt
Aanvraagcodes: COC3d,C3d
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: waarden labo UZ Leuven
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0 %
- MAN/VROUW - < 2 %
Laatste wijziging basisgegevens: 2/08/2017 16:11:37
Laatste wijziging referentiewaarden: 18/11/2013 14:30:44
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys