Labogids

Alfa-1-antitrypsine in serum

Eenheid: g/L
Laboratorium: CHU Sart Tilman
Bepalingsmethode: immunonefelometrie
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: Bewaring en transport bij 2-8°C
RIZIV-code: 541111 / 541122
B-waarde of prijs: B125
Uitvoerfrequentie: 2 keer per week
Doorlooptijd: 14 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: A1ATSE/Alfa-1-antitrypsine in serum
Aanvraagcodes: A1ATSE
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 1 - 2 g/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/02/2020 11:49:29
Laatste wijziging referentiewaarden: 11/06/2014 10:00:27
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys