Labogids

Elastase in faeces (pancreas elastase)

Eenheid: µg/g
Laboratorium: UZA
Bepalingsmethode: ELISA-methode met polyklonaal anti humaan E1.
Afnamemateriaal: faeces in steriel recipiënt
Afnamecondities: staalvolume minimum 1g
Opmerking: Verzending op kamertemperatuur
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 40,00 €
Uitvoerfrequentie: 1 keer per 2 maand
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: FAEELAS/Elastase in faeces (pancreas elastase)
Aanvraagcodes: FAEELAS
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - > 200 µg/g
Laatste wijziging basisgegevens: 19/02/2014 15:59:32
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/09/2012 16:26:06
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys