Labogids

Foliumzuur extracellulair

Eenheid: µg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Roche ECLIA (competitie assay)
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine
Afnamecondities: bij voorkeur nuchter
RIZIV-code: 541435 / 541446
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 4 uur
Bijaanvraagperiode: 2 dagen
Zoektermen: FOLZU/Foliumzuur extracellulair/vitamine B9
Aanvraagcodes: 1931,3730,FOLZU,193,1940,CVGC,FOINT,UCI,UCI3,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Roche 2015-12, V1.0
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 3,9 - 26,8 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 30/01/2020 21:42:19
Laatste wijziging referentiewaarden: 26/04/2016 07:50:06
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys