Labogids

complement factor H

Eenheid: %
Laboratorium: CHU St Pierre Labo LHUB-ULB
Bepalingsmethode: inhibition d'hémolyse de globules rouges de mouton (Erasmusziekenhuis ULB)
Afnamemateriaal: serum
Opmerking: De tubes moeten binnen de vier uur na afname op het laboratorium toekomen op kamertemperatuur of het plasma scheiden, invriezen in 2 aliquots op -20°C en verzenden op koolstofijs.
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 15,00 €
Uitvoerfrequentie: eens per week
Bijaanvraagperiode: 7 dagen
Zoektermen: COH-act/complement factor H
Aanvraagcodes: COH
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Erasmusziekenhuis ULB
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 65 - 106 %
Laatste wijziging basisgegevens: 1/08/2016 14:16:59
Laatste wijziging referentiewaarden: 01/08/2016 14:11:56
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys