Labogids

Tin (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: serum, heparine
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TBTI/Tin (bloed)/sn
Aanvraagcodes: TBTI,6409
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: U Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 1 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 9:53:40
Laatste wijziging referentiewaarden: 25/04/2019 18:11:22
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys