Labogids

Nikkel (bloed)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: serum of heparine
RIZIV-code: 547190 / 547201
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBNI/Nikkel (bloed)/Nikkel/Ni/metaal/zwaar
Aanvraagcodes: TBNI,6408
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,6 - 7,5 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 22/07/2016 15:57:15
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/03/2001 11:35:07
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys